Suntem la dispozitia ta (+40) 0729 000 002

Utilizări și avantaje

Beneficiile utilizării unui ortofotoplan se regăsesc în diverse domenii de activitate:

1. URBANISM, SISTEMATIZARE ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

 • optimizarea transportului intern
 • stabilirea amplasării optime a noilor obiective, precum reţele edilitare, zone de locuinţe, industriale etc.
 • evidenţierea spaţiului locativ
 • executarea de studii de urbanism (PUG / PUZ / PUD)
 • acordarea autorizaţiilor de construcţie / demolare
 • inventarierea folosinţei terenurilor
 • organizarea colectării şi depozitării deşeurilor menajere
 • organizarea intervenţiilor de urgenţă (salvare, poliţie, pompieri, depanare)
 • generarea hărţilor tematice pentru evidenţierea şi gestiunea intereselor locale

2. CADASTRU

 • integrarea completă a procesului cadastral, pornind de la măsurătorile de teren şi încheind cu editarea planurilor şi registrelor de evidenţă cadastrală
 • facilităţi de comunicaţie cu sistemul de taxare al Ministerului Finanţelor, cu alte organisme publice sau persoane fizice care solicită date cadastrale

3. PROTECŢIA MEDIULUI

 • supravegherea rezervaţiilor naturale
 • analiza poluării solului, apei, aerului
 • analiza zonelor afectate de diverşi agenţi poluanţi (chimici, sonori, fizici etc.)
 • analiza zonelor afectate de dezastre naturale

4. AGRICULTURĂ, PEDOLOGIE, SILVICULTURĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE

 • cartare silvică
 • supravegherea stării de sănătate a pădurilor şi a culturilor agricole
 • proiectarea şi supravegherea sistemelor de irigaţie
 • urmărirea eroziunii solului şi a terenurilor degradate
 • urmărirea evoluţiei zonelor forestiere d.p.d.v. al exploatărilor

5. PETROL ŞI GAZE

 • inventarierea, cartarea şi supravegherea zăcămintelor
 • proiectare, întreţinere şi optimizare conducte

6. CARTOGRAFIE

 • realizarea şi actualizarea de hărţi şi planuri topografice
 • realizarea şi actualizarea de hărţi tematice

7. DOTĂRI EDILITARE

 • planificarea lucrărilor de întreţinere şi extindere a reţelelor edilitare (apă, canal, electric, gaz)
 • inventarierea cerinţelor consumatorilor
 • cartarea şi supravegherea reţelelor edilitare
 • înregistrarea defecţiunilor, planificarea lucrărilor de intervenţie şi identificarea consumatorilor afectaţi în caz de avarie şi evidenţierea zonelor unde apar frecvente disfuncţionalităţi
 • identificarea amplasamentului optim pentru un nou obiectiv
 • planificarea operaţiilor de rezolvare a reclamaţiilor şi sesizărilor consumatorilor
 • optimizarea activităţii de citire a contoarelor şi încasare a facturilor prin arondarea consumatorilor

8. TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII

 • proiectare, întreţinere şi optimizare reţele transport (drumuri, căi ferate, cabluri, etc.)
 • optimizări trasee transport (aprovizionare, transport mărfuri, transport călători, transport public)

9. COMERŢ

 • studii de amplasare a magazinelor en-gros în funcţie de acces auto, concurenţă, consumatori
 • organizarea distribuţiei mărfii către clienţi de la cel mai apropiat depozit

10. STATISTICĂ, EVIDENŢA POPULAŢIEI, RECENSĂMINTE, DEMOGRAFIE

 • registrul populaţiei
 • hărţi tematice bazate pe informaţii despre populaţie

11. FINANŢE-BĂNCI

 • colectarea taxelor şi a impozitelor
 • verificarea conformităţii suprafeţelor declarate cu cele reale

Conceput și dezvoltat de GeoData Services

© 2020 - 2024 GeoData Services. Toate drepturile rezervate.