Suntem la dispozitia ta (+40) 0729 000 002

RENNS

RENNS – evidența electronică a drumurilor și adreselor administrative cu coordonate geografice la nivelul fiecărei primării – indispensabilă pentru multe domenii ca: intervenții în situații de urgență SMURD, navigație GPS, poștă și curierat, taximetrie, telecomunicație, utilități publice, firme de intervenție, protecție si pază, va deveni obligatorie pentru redactarea adreselor din actele oficiale emise de către toate instituțiile publice.

RAN

Consolidarea datelor registrelor agricole locale de la nivel de UAT (primărie)

 • într-un sistem central,
 • într-unformatstandardizat,electronic,
 • într-o manieră automatizată precum și accesarea acestor date în mod securizat, indiferent de locație, de către cei care au dreptul și nevoia de a le utiliza precum și în forma în care au nevoie spre a le utiliza.

GIS Integrat

Proiectele GIS ajută la optimizarea lucrărilor de:

 • Realizare și implementare a Sistemelor Informaționale Geografice;
 • Realizarea Registrul Electronic Național de Nomenclatură Stradală (RENNS)
 • Digitalizarea datelor și integrarea acestora într-o bază de date grafică și textuală;
 • Optimizarea circulației rutiere;
 • Realizarea simulărilor la inundații și a hărților de risc la inundații;
 • Urmărirea comportării terenurilor, determinarea alunecărilor de teren;
 • Realizarea planurilor de situație necesarea la proiectarea detaliilor;
 • Realizarea suportului topografic necesar avizării PUG-urilor de către ANCPI;
 • Studiul și conservarea patrimoniului cultural prin modele 3D detaliate, la acest pas intervine și utilizarea tehnologiei de scanare laser;
 • Lucrări aeroportuare, asigurarea siguranței traficului aerian prin efectuarea studiilor de obstacolare;
 • Studii privind dinamica zonelor urbane;
 • Expropierea pentru cauze de utilitate publică, necesare realizării unor obiective de interes național, județean și local

Folosind sisteme pentru determinarea poziției și traseului elementelor din subteran (georadar, electrometrie, magnetometrie) pot fi realizate lucrări de determinare a traseului rețelelor edilitare, a siturilor arheologice, a nivelului pânzei freatice, etc.

GIS Mobile

Masoara, culege date din teren, identifica speciile de plante si arbori si concentreaza toate informatiile intr-un singur proiect in cloud. Acum poti lucra impreuna cu echipa ta toate proiectele de teren, inventarieri si pana la inspectii foto/video.

Sistemul SyncMap ruleaza pe orice terminal mobil si iti permite sa lucrezi centralizat, impreuna cu aplicatia cloud GIS. 

 

Hărți tematice

Produsele fotogrametrice obținute în urma survolului aerian (ortofotoplan digital de înaltă rezoluție, model digital altimetric) oferă posibilitatea preluării rapide și precise a informației din teren fără a intra în contact direct cu elementele din zona de interes (metodă non-invazivă).

 • Modelare cartografică
 • Model digital al terenului
 • Model digital al suprafeței

Hartile fotogrametrice de tip ortofotoplan realizate de societatea noastra ofera o precizie de pana la 2.5 cm/pixel si pot fi definite în diferite sisteme de referință (Proiecția Stereografică 1970 - modelul adoptat în Romania, Proiecția Mercator cu datum WGS84 - proiecție tipică hărților publice, sau alte proiecții)

Survoluri tematice

Survolurile tematice reprezintă lucrări speciale, atent realizate și planificate, ce necesită de cele mai multe ori dotări speciale precum:

 • Aeronave speciale (avion de tip aripă fixă pentru survol pe distanțe mari, aeronave tip multirotor pentru survol în punct fix, etc)
 • Camere specifice (cu rezoluție ridicată, camere termale, camere multispectrale, etc)
 • Controllere speciale (rezistente la câmp magnetic ridicat, distanțe lungi, control radio, etc)

Survolurile tematice permit efectuarea:

 • Inspecții tehnice specifice ale rețelelor de utilități (rețele electrice de înaltă, medie sau joasă tensiune, rețele de distribuție gaze naturale, etc)
 • Inspecția culturilor agricole
 • Inspecția forestieră sau a vegetației specifice
 • Detecția pierderilor de caldură sau gaze de-a lungul retelelor de utilități

Scanări georadar

Scanarile efectuate cu ajutorul georadarului mobil permit identificarea si localizarea rapida a traseelor retelelor de utilitati. Astfel, scanarile contribuie la reconstituirea hartilor necesare administratiei publice si furnizorilor de utilitati si completarea sistemului GIS.

Arhivare date

Geodata Services ofera servicii de digitalizare si integrare de date, avand o experienta dovedita in cadrul a mai mult de 50 de proiecte destinate unitatilor publice.

Transferarea datelor din suport fizic in format digital este o operatiune necesara si un prim pas pentru digitalizarea si eficientizarea institutiilor publice. Ele deschid drumul pentru viitoarele implementari de sisteme software, avand o aplicativitate generala.

Proiectele noastre presupun realizarea unor echipe comune cu ale beneficiarului, care asigura colectarea, corelarea si integrarea de date precum:

 • PUG/PUZ/PUD
 • Harti, limite si inventare patrimoniu
 • Registre agricole
 • Registre spatii verzi
 • Registre dotări edilitare
 • Registre impozite
 • Registre de Nomenclatura Stradala (integrabile RENNS ANCPI)

Brosura

Lucrări de specialitate

Societatea Geodata Services este specializată în realizarea serviciilor de topografie, cadastru, fotogrammetrie, geodezie și GIS (Sisteme Informaționale Geografice).

Cu o vastă experiență și portofoliu în ceea ce privește realizarea lucrărilor moderne de fotogrammetrie și GIS, dar și alte lucrări din domeniul geodeziei echipa Geodata se bazează pe specialiști autorizați în realizarea lucrărilor de specialitate. Lucrări ce au la bază măsurători complexe, prelucrarea și gestionarea volumelor mari de date pentru a răspunde nevoilor multi-dimensionale ale clienților săi.

Clasa 1 de autorizare recunoscută de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) permite realizarea următoarelor tipuri de lucrări:

 • proiectarea, executarea şi completarea reţelelor geodezice de referinţă;
 • proiectarea şi realizarea lucrărilor de fotogrammetrie;
 • proiectarea şi realizarea reţelelor de sprijin pentru lucrările de specialitate;
 • proiectarea şi realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică;
 • realizarea şi actualizarea hărţilor;
 • întocmirea planurilor de situaţie necesare studiilor şi proiectelor din domeniul construcţiilor, al urbanismului, al amenajării teritoriului, delimitarea unităţilor-administrativ teritoriale;
 • executarea măsurătorilor necesare realizării sau actualizării sistemelor informaţionale specifice domeniului de activitate;
 • întocmirea documentaţiilor topografice privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, potrivit legii;
 • executarea măsurătorilor şi a lucrărilor tehnice necesare întocmirii documentaţiilor privind exproprierea pentru utilitate publică;
 • proiectarea şi realizarea reţelelor de îndesire pentru lucrări de specialitate;
 • trasarea şi materializarea pe teren a limitelor imobilelor şi a construcţiilor;
 • executarea lucrărilor de înregistrare sistematică;
 • întocmirea planurilor de amplasament şi delimitare;
 • întocmirea planurilor de situaţie necesare studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate de interes local;
 • întocmirea planurilor parcelare;
 • întocmirea planurilor de situaţie necesare la scoaterea, redarea sau introducerea în circuitul agricol a terenurilor;
 • executarea lucrărilor topografice necesare punerii în posesie a titularilor prevăzuţi de legile fondului funciar.


Instrumentele topo-geodezice de precizie ridicată disponibile permit efectuarea determinărilor necesare lucrărilor de:

 • Trasare în teren a elementelor proiectate (inginerie civilă)
 • Monitorizarea terenurilor și construcțiilor, determinarea cu precizie ridicată a deplasărilor în plan orizontal și plan vertical
 • Determinări precise ale poziției spațiale.

Conceput și dezvoltat de GeoData Services

© 2020 - 2024 GeoData Services. Toate drepturile rezervate.