Suntem la dispozitia ta (+40) 0729 000 002

Proiecte si integrari GIS

Proiectele GIS ajută la optimizarea lucrărilor de:

 • Realizare și implementare a Sistemelor Informaționale Geografice;
 • Realizarea Registrul Electronic Național de Nomenclatură Stradală (RENNS)
 • Digitalizarea datelor și integrarea acestora într-o bază de date grafică și textuală;
 • Optimizarea circulației rutiere;
 • Realizarea simulărilor la inundații și a hărților de risc la inundații;
 • Urmărirea comportării terenurilor, determinarea alunecărilor de teren;
 • Realizarea planurilor de situație necesarea la proiectarea detaliilor;
 • Realizarea suportului topografic necesar avizării PUG-urilor de către ANCPI;
 • Studiul și conservarea patrimoniului cultural prin modele 3D detaliate, la acest pas intervine și utilizarea tehnologiei de scanare laser;
 • Lucrări aeroportuare, asigurarea siguranței traficului aerian prin efectuarea studiilor de obstacolare;
 • Studii privind dinamica zonelor urbane;
 • Expropierea pentru cauze de utilitate publică, necesare realizării unor obiective de interes național, județean și local

Folosind sisteme pentru determinarea poziției și traseului elementelor din subteran (georadar, electrometrie, magnetometrie) pot fi realizate lucrări de determinare a traseului rețelelor edilitare, a siturilor arheologice, a nivelului pânzei freatice, etc.

Conceput și dezvoltat de GeoData Services

© 2020 - 2024 GeoData Services. Toate drepturile rezervate.