Suntem la dispozitia ta (+40) 0729 000 002

Termeni si conditii

Ultima actualizare: iunie 2021

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale GEODATA SERVICES SRL, cu sediul în Bucuresti, Sector 2, Str. Poiana Cu Aluni 6, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la termenii si condițiile aferente utilizării paginii de internet www.geodata-services.com. („Site-ul”)

II. Politica de confidențialitate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, GEODATA SERVICES SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, GEODATA SERVICES SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor

Dacă sunteți client al Site-ului, GEODATA SERVICES SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi GEODATA SERVICES SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă GEODATA SERVICES SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea GEODATA SERVICES SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul plasarii comenzii pe site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al GEODATA SERVICES SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al GEODATA SERVICES SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, GEODATA SERVICES SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, GEODATA SERVICES SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină GEODATA SERVICES SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru indeplinirea serviciilor solicitate;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către GEODATA SERVICES SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către GEODATA SERVICES SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea GEODATA SERVICES SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către GEODATA SERVICES SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
   datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.


Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, GEODATA SERVICES SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către GEODATA SERVICES SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al GEODATA SERVICES SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care GEODATA SERVICES SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@geodata-services.com.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați www.geodata-services.com.


VII. Politica de livrare a produselor/serviciilor

Extrasul de carte funciara se va livra sub forma unui fișier PDF prin:

 • email sau
 • atașament prin aplicația WhatsApp

În funcție de specificul serviciilor selectate, puteți menționa una din variantele de livrare disponibile.

Termenul de livrare (expediere prin email sau WhatsApp a extrasului) este de:

 • 30 minute in cazul comenzilor achitate online
 • 1 zi lucrătoare in cazul comenzilor achitate prin transfer bancar

NOTA: Extrasele de Carte Funciara sunt eliberate de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara in urma solicitarii dvs. ANCPI elibereaza de regula extrasele de carte funciara in cateva minute de la solicitare. Totusi, sunt exceptii in care sunt livrate cu intarziere de pana la 3 zile (acest lucru depinde strict de ANCPI). Dumneavoastra primiti extrasul pe mail imediat ce acesta este eliberat.

In cazul livrării prin email, va rugam sa verificati si casuta Spam.

VIII. Politica de retur a banilor

Banii pentru comenzile achitate se pot returna doar în următoarele situații:

 1. comanda a fost înregistrată greșit de către GEODATA SERVICES SRL;
 2. extrasul de carte funciară a fost eliberat greșit de către asistenți în situația în care datele au fost corecte, la cererea clientului, fără ca acesta să dorească soluționarea situației;
 3. dacă nu primește extrasul în termen de maxim 5 zile lucrătoare (la cerere, în situația în care nu există rezolvare);
 4. dacă clientul achita din greșeală

Termenul in care clientul trebuie sa anunțe renunțarea este de 24 ore de la data constatării situațiilor prevăzute la punctele a)-c).
In cazul situației prevăzute la punctul d), este necesar ca clientul sa informeze în termen de 15 minute pe chat sau email, înainte ca comanda acestuia să fie procesată.

ATENȚIE: comenzile care au conversie electronică nu se pot anula, deoarece acestea se procesează automat.

Termenul de returnare a banilor va fi de max. 5 zile lucrătoare de la data inregistrarii solicitării clientului.

Banii pentru comenzile achitate nu se pot returna în următoarele situații:

 1. clientul completează greșit datele în comandă, încurcă numerele (acesta bifează ca datele sunt corecte și își dă acordul, în momentul în care completează formularul);
 2. clientul achita extras de carte funciară pentru informare dar își dorește un extras colectiv (sunt afișate mesaje pe site unde se specifică că nu se emit extrase colective online);
 3. clientul primește respingere din cauza faptului că: datele de carte funciară nu se identifică (nu sunt corecte), UAT-ul este greșit, cartea funciară a fost dezmembrată, alipită, sistată, este într-o altă limbă și nu este tradusă, este foarte veche și nu s-au mai produs modificări de mai bine de 16 ani (situație în care se poate emite doar o copie a cărții funciare, dar aceasta nu se emite online), construcțiile se află pe mai multe terenuri în aceeași carte funciară și atunci trebuie achitat tarif pentru fiecare teren pe care este amplasată construcția (situație excepțională).
 4. extrasul de carte funciară nu este realizat în termenul specificat de 3-5 zile, din cauză că UAT-ul în care se află terenul/imobilul se află în cadastru general, iar acesta se va elibera în momentul în care cadastrul general este încheiat.

« Înapoi la Suport

Conceput și dezvoltat de GeoData Services

© 2020 - 2024 GeoData Services. Toate drepturile rezervate.